Wizualizacja wybranych praw zwierząt

01

INSPIRACJA

Jako osoba, której los zwierząt nie jest obojętny, wiem, że zwierzęta cierpią w milczeniu, czego wielokrotnie byłam naocznym świadkiem podczas pełnienia służby wolontariatu w Fundacji Psia Ekipa – Razem dla zwierząt w Bielsku Białej.

Obserwacja niehumanitarnych działań względem zwierząt udomowionych, wyrażanych przekonań na temat słuszności ich uprzedmiotowienia oraz reakcji organów państwa na zgłaszane naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony praw braci mniejszych, stały się dla mnie dużym impulsem do zgłębienia tematu socjologii prawa i znalezienia odpowiedzi na wiele pytań, rozpoczynających się od słowa „dlaczego”.

Studia prawnicze pozwoliły mi przyjrzeć się tematowi zupełnie z innej perspektywy, niezależnie od pełnienia roli pełnomocnika tych istot, które oswoiliśmy, ponosząc za nie odpowiedzialność.

Dlaczego?

Zero-jedynkowość norm prawnych nie jest biało-czarna, ale posiada całą skalę szarości. Sprawiedliwość leży po środku.

02

Poszukiwania

Projekt ten składał się przede wszystkim z poszukiwań, zgłębiania wiedzy na wielu płaszczyznach, obserwacja ludzkich zachowań w oparciu o sposób komunikacji, zrozumienie przekazywanej treści w formie słownej, pisemnej, graficznej, przyjrzenie się czy czynniki tj. tradycja, poziom wykształcenia, wiek i miejsce zamieszkania, mają wpływ na działanie jednostki, a także przykłady spraw karnych dotyczących znęcania się polskich obywateli nad zwierzętami oraz stosunek strażników prawa (organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) do penalizacji tego typu zachowań.

03

Zagadnienia

  • Status moralny i zdolności zwierząt, stosunek do nich w tradycji religijnej, pochodzenie i udomowienie psa

  • Zarys historii praw zwierząt i współczesne ich postrzeganie

  • Rozwój humanitarnej ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem polskiego ustawodawstwa i praw zwierząt udomowionych

  • Świadomość prawna i czynniki wpływające na jej kształtowanie się w społeczeństwie

  • Jurysdykcja krajowa obrazująca jak Polacy znęcają się nad zwierzętami i stosunek organów państwowych do naruszeń prawa

  • (Ogromne uszanowanie dla Fundacji Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż za pracę włożoną w przygotowanie i udostępnienie raportów i materiałów opracowanych w ramach działań strażniczych)

  • Historia znaku, jako środka komunikacji, znaczenie jego treści i konwencji

  • Relacje pomiędzy prawem a wizualnością oraz wynikające problemy komunikacji pomiędzy treścią a obrazem

04

Efekt „uboczny”

Zwieńczeniem pracy pisemnej liczącej ponad 200 stron było zaprojektowanie znaków graficznych (pikto i ideogramów) mających swoje źródło w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002) odwołujących się do praw zwierząt udomowionych, których w mojej pracy przedstawicielem był pies.

05

Po nitce do kłębka

Projekt wizualizacji wybranych praw zwierząt jest wciąż rozwijany. Jednym z przykładów jest zamysł stworzenia platformy edukacyjnej połączonej z cyfrową bazą schronisk dla zwierząt w całej Polsce, z możliwością zgłoszenia zaginięcia czworonoga, adopcji zwierzaka, szybkiego kontaktu z weterynarzem swojego pupila, podgląd dokumentacji lekarskiej w chmurze, a także szybki dostęp do powiadomienia odpowiednich służb o możliwości popełnienia przestępstwa, z prośbą o interwencję w konkretnym przypadku.

Kwadrat